Prisbasbelopp 2022

Basbelopp 2022

Basbelopp också känd som Prisbasbelopp är den summa som används för att beräkna och sätta nivå för jobbskatteavdrag, pension och offentliga ersättningar som föräldra- och sjukpenning.
Prisbasbeloppet ska spegla prisutvecklingen i samhället och sätts en gång per år av regeringen.

Vad är Basbelopp?

Basbelopp är ett fastlagt värde som på mandat av regeringen räknas ut av Statistiska Centralbyrån varje år. Basbeloppet- eller Prisbasbeloppet är det underlag som används av regeringen för att sätta nivå på bland annat Bilförmån.

Några exempel på vad basbeloppet har påverkan på:

  • Bilförmån
  • Pension
  • Föräldrapenning
  • Sjukpenning
  • Skatt
  • Studiemedel
  • Tjänstepension
  • Deklaration

 

Basbeloppet finns för att justera hur inflationen ser ut och är förknippad med konsumentprisindex och prisutvecklingen i Sverige.

Hur räknas basbeloppet?

För att räkna ut ett basbelopp- eller Prisbasbelopp jämförs prisnivån för juni det föregående året med juni år 1997. Därefter multipliceras detta resultat med 1997 års basbelopp, 36 396 konor, vilket sedan avrundas uppåt till närmaste hundratal.

Hur mycket är ett basbelopp?

De senaste årens prisbasbelopp har räknats av Statistiska Centralbyrån och ser ut så här;

2023: 53 500 kronor
2022: 48 300 kronor (förhöjd till 49 300 kronor)
2021: 47 600 kronor

Basbelopp 2022: Tjänstebil & Förmånsbil

Basbeloppet används för beräkning av värdet på bilförmån, även kallat förmånsvärde. Förmånsvärdet för en förmånsbil eller tjänstebil reglerar den skatt föraren behöver betala för att använda bilen privat.

Beroende på bilens ålder räknas basbeloppet på lite olika sätt.

Bilar som registrerades före 1 juli 2021:

Förmånsvärdet är 31,7 procent av prisbasbeloppet (48 300 kronor) utöver ett tillägg av räntedelen baserad på bilens pris multiplicerat med 75 procent av statslåneräntan samt 9 procent av bilens pris upp till 7,5 basbelopp (362 250 kronor).
Är bilen dyrare än 7,5 basbelopp läggs 20 procent av det överskjutande beloppet till förmånsvärdet, som kallas lyxbilstillägg.

Bilar som registreras from 1 juli 2021

29 procent av prisbasbeloppet + (nybilspriset multipliceras med (Statslåneräntan (minimum 0,50 procent) x 70 procent) + en procentenhet) + nybilspriset multiplicerat med 13 procent.

Populära Företags leasingbilar

Går du i nybilstankar?

Här på Sixt leasing hjälper vi dig med att hitta rätt bil med rätt avtal som passar dina behov och plånbok, oavsett storlek på vagnpark.

Kontakta oss så berättar vi mer!