Personalbil

Hur fungerar personalbil?

Ett enkelt sätt att göra dig mer attraktiv som arbetsgivare eftersom det medför ingen kostnad för ditt företaget. 

Företaget betalar alla kostnader för personalbilen och därefter sänker den anställdas lön med det belopp som krävs för att täcka bilkostnaderna. Löneavdraget görs som antigen brutto- eller nettoavdrag. 
Den anställda betalar bränslet. 

Bilen ägs av Sixt Leasing som är registrerad brukare. Du är av din arbetsgivare utsedd förare

Personalbilen får användas av dig och din familj. Övningskörning är tillåten efter att du har skaffat erforderliga tillstånd från Transportstyrelsen. Bilen får inte användas på annat sätt än vad som framgår i avtalet

Körsträcka

Det är viktigt att uppge korrekt körsträcka då en större differens mellan verklig körsträcka och den du uppgett kan höja bilkostnaden.

Vad ingår:

Utlandskörning
Bilen får användas för utlandskörning i de länder där försäkringen gäller, kontrollera detta i god tid innan avfärd genom att kontakta oss. Du behöver ett förarintyg som styrker din rätt till bilen

Skötsel
Du ansvarar och bekostar själv tvätt och nödvändig skötsel av bilen. Du är ansvarig för att bilen inte utsätts för onormalt slitage eller vanvård.

Mätarställning
Om du vet att du kommer få en förändrar körsträcka bör du kontakta Sixt Leasing

Service
Kostnad för service och viss reparation ingår i din bilkostnad. Kontakta Sixt Leasing vid service eller reparation

Parkeringsavgifter & Böter

Om du slutar

Återlämning