Sixt Leasing | billeasing på nätet

Din leasing guide

Vad är operationell leasing?

Volkswagen ID.4 | Sixt leasing

Operationell leasing innebär ett leasingavtal som tillåter användning av leasingbilen men som inte förmedlar äganderätten. Dessutom kan operationell leasing betraktas som en form av finansiering utanför balansräkningen för de flesta små / medelstora företag. Detta innebär att den leasade bilen samt tillhörande skulder (framtida leasinghyresbetalningar) inte ingår i företagets balansräkning. På så sätt förhindrar du att tillgångar och skulder bokförs i företagets balansräkning, och därigenom förbättras företagets soliditet.

Operationella leasingavtal hanteras i regel som en långtidshyra – där leasinghyran betraktas som driftkostnader för ditt företag. Leasingbilen tas inte upp i bolagets balansräkning, däremot kostnadsförs leasinghyran i resultaträkningen.

  • Sixt leasing tar hand om inköp, hantering och försäljning. Dessutom tar vi den ekonomiska risken.
  • Sixt leasing tar ansvaret för service, underhåll, reparationer, försäkringar och all hantering som det innebär.
  • Sixt leasing tar hand om administration av fordon, förarsupport kostnadsövervakning, rapportering, rådgivning och andra frågor som rör din vagnpark.
  • Vi tar hela restvärderisken för leasingbilen, du riskerar ingen värdeminskning.

Fördelar med operationell leasing bil

Den främsta fördelen med operationell leasing är att det ger ditt företag en större flexibilitet, det finns ingen ägarrisk och leasinghyresbetalningar anses som driftkostnader och är avdragsgilla. En annan fördel är att företaget normalt lyfter halva momsen på leasingavgiften och hela momsen på tilläggstjänster. Slutligen är det leasinggivaren som ansvarar för risken då leasingtagaren endast ansvarar för underhållskostnaderna.

Varför ska du välja operationell leasing bil?

Det är vanligt att företag outsourcar tjänster som inte tillhör kärnverksamheten till specialiserade aktörer. Det samma gäller för ditt företags vagnpark. Välj operationell leasing och upplev en rad fördelar:

  • Risken i samband med vagnparken lyfts från dig.
  • Minimerar tiden din personal ägnar åt att hantera företagets bilpark.
  • Enkel budgetering av dina kostnader.
  • Du kan lägga fokus på din kärnverksamhet.
  • Allt på en och samma faktura.
Precis som du kan ditt företag, kan du ha fullt förtroende för att vi kan vårt.

Har ditt företag en bilpolicy som räcker hela vägen?

Fleet management är kostsamt och tidskrävande. Företag spenderar värdefulla resurser på förvaltning av fordonsflottan. Varför? På grund av ineffektivitet, bristande transparens och kostnadsöverskridanden.

Sixt leasing är ett fullserviceleasingbolag för alla fordon ditt företag kan behöva. Våra tjänster omfattar rådgivning, koordinering och bearbetning samt redovisning av alla kostnader. Med Sixt leasing är du alltid säker på var saker och ting står ekonomiskt.
Fleet management är mycket mer än att bara ordna leasing.

Kontakta oss idag så visar vi tillsammans vägen till en enklare och smidigare företagsbil.

mest lästa artiklar

Prisbasbelopp 2022

Prisbasbelopp 2022 Basbelopp 2022 Basbelopp också känd som Prisbasbelopp är den summa som används för att beräkna och sätta nivå för jobbskatteavdrag, pension och offentliga

Läs mer »

Klimatbonusen upphör

Klimatbonus upphör. Klimatbonusen upphör den 8 november 2022 Enligt ett nytt pressmeddelande från Miljödepartementet som publicerades den 7 november kommer miljöbonusen för klimatbonusbilar att upphöra

Läs mer »