De nya reglerna för beräkning av förmånsvärde innebär att en majoritet av alla svenskar med tjänstebil eller förmånsbil genom arbetsgivaren får en höjning av förmånsvärdet, gäller för bilar registrerade från och med 1 juli 2021 eller senare.

Det innebär också att det kommer det att bli mindre lönsamt att ha förmåns- och tjänstebil i prisområdet upp till 650 000 kr. Det är dock fortsatt mer lönsamt i de flesta fall än att köpa bilen privat – även i prisklasser under 650.000 kr.

Bilar med nybilspris över 650 000 kommer däremot att bli mer lönsamt skattemässigt jämförbart med tidigare regler.

Fordon som sedan tidigare är i drift och registrerade före den 1 juli 2021 påverkas inte av regeländringen.

Fr.o.m. 1 juli beräknas förmånen av bilförmån enligt följande:

Även om denna regeländring i de flesta fall ger ett något högre förmånsvärde än tidigare för motsvarande förmåns- och tjänstebil är det som sagt i många fall fortfarande fördelaktigt jämfört med kostnaden för en privatbil.

Kontakta oss för hjälp och vägledning i ditt val av tjänstebil och låt oss hitta den bästa lösningen för dig och ditt företag.

Sommarhälsningar från oss på Sixt Leasing