Klimatbonus upphör.

Klimatbonusen upphör den 8 november 2022

Enligt ett nytt pressmeddelande från Miljödepartementet som publicerades den 7 november kommer miljöbonusen för klimatbonusbilar att upphöra efter den 8 november. Detta innebär att bilar som köps eller beställs efter den 8 november ej längre kommer kunna erhålla någon form av klimatbonus.

Källa: Regeringen  den 7 november 2022.

Om klimatbonus.

Klimatbonusen är ett nationellt styrmedel som syftar till att främja marknadsintroduktion av mer miljöanpassade fordon och bidra till att ställa om transportsektorn till fossilfrihet. Klimatbonusen utgör den ena delen av bonus-malus-systemet som infördes den 1 juli 2018. Den andra delen utgörs av malus, dvs. den förhöjda fordonsskatt som under tre år tas ut för fordon med höga utsläpp av koldioxid.  

Klimatbonusbil jämförbar med kostnaden att äga bensin- eller dieselbil.

Ungefär hälften av nybilsförsäljningen utgör idag klimatbonusbilar. Därför anser nu regeringen att det statliga marknadsintroduktionsstödet inte längre är motiverat.

Detta innebär då att bilar som köpts eller beställts efter den 8 november 2022 inte längre är berättigad klimatbonus. Har du köpt eller beställt en bil senast den 8 november ska för att få klimatbonus uppfylla de krav som gäller vid den tidpunkt när utbetalningen sker. Dvs. tidigast sex månader efter att bilen för första gången har ställts på i vägtrafikregistret.
Sedan tidigare gäller att det från och med den 1 januari 2023 endast är bilar som släpper ut högst 30 gram koldioxid per kilometer eller är utrustad med teknik för drift med fordonsgas (naturgas/biogas) som är klimatbonusbilar.  

Vad innebär detta egentligen?

På grund av den nuvarande långa leveranstiden av nya bilar gör att det kortsiktigt endast påverkar lagerbilar som inte säljs före den 9 november 2022.
Regeringen hade redan beslutat att fordon som levereras efter den 1 januari 2023 skulle få lägre miljöbonus samtidigt som vissa dyrare bilar (bilar med ett nybilspris på 700 000 kr och över), samt bilar med utsläpp på över 30 gram koldioxid per kilometer inte längre blir berättigade för miljöbonus.

Miljöbilar fortfarande mer fördelaktiga.

Oavsett miljöbonus är det fortfarande fördelaktigt med elbilar och hybridbilar. Förmånsvärdet är fortsatt nedsatt och skattelättnader finns kvar, årsskatt på en ren elbil är än idag endast 360 kr/år.
Restvärdet på elbilar är fortfarande högt jämfört med bensin- eller dieselbilar och detta kommer troligtvis inte påverkas av avskaffande av miljöbonus.

Givet dagens bränslepriser, låga servicekostnader och att de höga elpriserna på sikt kommer sjunka väntas det ha en mycket kortsiktig effekt på marknaden.

Här nedan kan du se jämförelse av TCO på miljöbilar kontra vanliga bensin- eller dieselbilar.

BMW i4 eDrive40

kr 14 238 TCO Per Månad
  • Operationell Leasing
  • Fleetmanagement
  • Service & Försäkring
Ren Elbil

BMW 330e Touring

kr 12 112 TCO Per Månad
  • Operationell Leasing
  • Fleetmanagement
  • Service & Försäkring
Hybrid

BMW 330d

kr 16 073 TCO Per Månad
  • Operationell Leasing
  • Fleetmanagement
  • Service & Försäkring
Diesel

Populära leasingbilar

Går du i nybilstankar?

Här på Sixt leasing hjälper vi dig med att hitta rätt bil med rätt avtal som passar dina behov och plånbok, oavsett storlek på vagnpark.

Kontakta oss så berättar vi mer!