Sixt Leasing | billeasing på nätet

Din leasing guide

Hur fungerar billeasing?

En guide kring ord och termer som kan vara bra att känna till.  

Leasing kan vara en bra idé när du är ute efter en ny bil. Om du letar efter något som är nytt, säkert och miljövänligt, utan att oroa dig för oförutsedda utgifter och utan att binda upp eget kapital, är detta ett bra alternativ för dig.

Med Sixt Leasing kan du leasa nästan alla bilmärken eller -modeller till konkurrenskraftiga priser. Vi erbjuder hyresperioder från 12 månader upp till 72 månader, med ett antal betalningsplaner tillgängliga.

LEASINGBIL / FÖRMÅNSBIL

En bil som leasas av företaget och används av den anställda. Leasingbil är en förmån som ger den anställda rätt att använda bilen för privat bruk. Löntagaren betalar inkomstskatt på förmånsvärdet för användning av bilen. 

LEASETAGARE

Företaget leasar bilen från leasegivaren. Leasetagaren äger inte bilen, men har fill nyttjanderätt. Leasingbolaget äger och leaser ut bilen. 

TERMER

1:A FÖRHÖJD LEASINGHYRA

Ibland betalar man en första förhöjd hyra/leasingavgift i samband med ett nytt leasingavtal. Förenklat kan man säga att detta är en kontantinsats.

Hos Sixt Leasing kan du även välja operationell leasing som vanligtvis är utan krav på 1.a förhöjd leasinghyra.

BONUS-MALUS

Bonus-malus är fordonskatten som trädde i kraft 1 juli 2018. Leasar du en bil med lågt utsläpp får du en bonus med högsta belopp 70 000kr fram till årskiftet 2022, sedan 50 000 från 1 januari 2023. Väljer du å andra sidan en bil som drivs med bensin eller diesel får du en malus, vilket innebär en förhöjd fordonsskatt som kan öka skatten med flera tusenlappar om året. Fordonsskatten ligger även med som en komponent när förmånsvärdet beräknas så det lönar sig på många sätt att ta en bil med lågt utsläpp och därmed med lägre förmånsvärde.

 

JUSTERAT FÖRMÅNSVÄRDE

När den privata användningen av bilen är ytterst begränsad kan förmånsvärdet sänkas. Som ett exempel kan transportbilar och taxibilar få ett justerat förmånsvärde. Se även Nedsatt förmånsvärde.

NEDSATT FÖRMÅNSVÄRDE

Om du kör mer än 3000 mil om året i tjänst reduceras förmånsvärdet till 75 procent av ursprungsvärdet. I fall du kan visa att bilen används som högst 10 gånger per år och körsträckan är max 100 mil utgår inget förmånsvärde. Se även Justerat förmånsvärde.

ID. 5 företagsleasing

DRIVMEDELSFÖRMÅN

Företagsleasing | Sixt Leasing

Betalar företaget som leasar bilen även för drivmedlet blir förmånsvärdet högre. Enligt nuvarande skatteregler värderas drivmedelsförmånen till 1,2 gånger marknadsvärdet inkl. moms. Kostnaden efter skatt per mil blir likväl lägre än om man kör egen bil.

FÖRMÅNSBESKATTNING

Används leasingbilen i privat bruk i mer än ringa omfattning uppstår en förmån som är skatteskyldig. Bilförmånen bestäms av skatteverket och utgår från vald bilmodell.

FÖRMÅNSVÄRDE

Utnyttjas leasingbilen för privat bruk räknas detta som en förmån och ska då förmånsbeskattas. Beräkning av förmånsvärdet baseras på bilens pris, inkl. eventuell extra utrustning. Beräkna förmånsvärdet på Skatteverkets hemsida >>.

UNDANTAG FRÅN FÖRMÅNSBESKATTNING

Används bilen för privat bruk i ringa omfattning, alltså högst 10 tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil, uppstår det ingen bilförmån. Se även förmånsbeskattning.

FLEET MANAGEMENT

Fleet management är den engelska benämningen på administrativ hantering av en vagnpark.

 

FINANSIELL LEASING

Väljer du finansieringsform finansiell leasing innebär detta att leasetagaren betalar en fast månadskostnad till leasegivaren samt att företaget som leasar bilen tar själv ansvar för fordonet, så som underhåll och restvärdet på bilen vid avtalets slut.

OPERATIONELL LEASING

Operationell leasing blir alltmer vanligt i Sverige och innebär att leasinggivaren tar ansvaret för bilens restvärde och även står för förvaltning, finansiering och administration.

STAFFLAD LEASING

Ett upplägg där man betalar en högre leasingavgift en del av perioden för att sedan betala en lägre leasingavgift resten av perioden. 

TRADITIONELL LEASING

Ett traditionellt leasingavtal innefattar vanligtvis en första förhöjd leasinghyra samt en månadskostnad upplagd på 36 månader.

 

Företagsleasa bil | Sixt leasing

LEASINGAVGIFT

Leasingavgiften eller leasinghyran, är den månatliga avgiften som företaget betalar leasegivaren. 

LEASINGAVTAL

Ett leasinavtal är ett avtal mellan leasegivaren och leasetagaren som avser leasingperioden, likaväl som andra tjänster som ingår i avtalet. 

LEASINGPERIOD

Leasingtiden eller leasingperioden är den tid som leasinavtalet gäller, vanligtvis 12 – 48 månader. 

LEASINGSPÄRR

Leasingspärr innebär att äganderätten till fordonet är leasegivarens, medan nyttjanderätten är leasetagarens. Spärren innebär att bilen inte kan vidareuthyras eller säljas utan samtycke från leasegivaren. 

LÅNGTIDSHYRA

Långtidshyra innebär att du hyr en bil under en längre period. Du har vanligen en kortare bindningstid än på ett traditionellt leasingavtal och kan vara lämpligt för provanställning eller medan du väntar på leverans av din tjänstebil. Läs mer om långtidshyra på Sixtflex.se

TJÄNSTEBIL

Tjänstebil används enbart för körning i tjänsten, som till exempel polisbilar och ambulanser. Definitionen tjänstebil används ibland för leasingbil och förmånsbil.

MILJÖBIL

En miljöbil är en personbil, husbil, lätt buss eller lastbil som drivs med miljöbränsle, antigen el, etanol, biogas eller andra förnybara drivmedel. Utifrån fordonets koldioxidutsläpp i förhållande till tjänstevikt bestäms gränsen som klassas som miljöbilar.

SUPERMILJÖBIL

En supermiljöbil är en bil som uppfyller EU:s avgaskrav Euro 5 eller Euro 6 som inte släpper ut mer än 50 gr koldioxid per kilometer vid blandad körning. Det är främst elbilar som innefattas men vissa laddhybrider ingår även i klassningen.

SUPERMILJÖBILSPREMIE

Bonus-malus som trädde i kraft den 1 juli 2018 ersatte supermijlöpremien.

SKATTEBEFRIELSE FRÅN FORDONSKATT

Skattebefrielsen från fordonskatt ersattes den 1 juli 2018 med en bonus för nyinköp av personbil, husbil, lätt buss och lastbil med låga utsläpp. Högsta möjliga bonus är 70 000 kr fram till 1 januari 2023, därefter blir högsta möjliga bonus på max 50 000 kr för fordon med nollutsläpp. Förhöjd fordonskatt (Malus), ges till fordon som drivs med diesel eller bensin.   

TRÄNGSELSKATT

Trängselskatten förmånsbeskattas av föraren, vilket innebär att du som förare betalar trängselskatt för din privata körning. Detta gäller alla bilister som passerar betalstationer i Göteborg och Stockholm, även Motalabron och Sundsvallsbron. Förmånsbeskattningen beräknas på det belopp som din arbetsgivare betalar till Transportstyrelsen för din körning förbi en eller flera betalstationer.

VAGNPARKSFINANSIERING

Om företaget har flera fordon kallas detta för vagnpark. Det har sina fördelar att finansiera hela sin vagnpark så att du får kontroll över alla kostnader som rör bilinnehavet.

GRÖNT KORT

Ett grönt kort är ett internationellt bevis på att fordonets försäkring gäller i andra länder. Ett grönt kort behövs vanligtvis inte inom EU

Beställ ett grönt kort >>

ATT LEASA BIL BEHÖVER INTE VARA KRÅNGLIGT!

Sixt Leasing erbjuder alltid rådgivning, bilpolicy och jämförelser av leasingkostnader och andra utgifter knutna till bilen. Att samarbeta med Sixt Leasing innebär att du får den hjälp du behöver för att hitta rätt bil och avtal. Kontakta oss så visar vi vägen till ett okomplicerat bilinnehav.