Fredag, 
Jun 03, 
2022

Bilförmånsberäkning - så räknar du

Förmånsvärde bil

Med alla nya regler som träder i kraft gällande förmånsvärde på bilar kan det vara svårt att veta vad som egentligen gäller. Här sammanfattar vi kort hur du kan beräkna ditt förmånsvärde just nu.

Använder du företagsbilen i privat bruk räknas detta som en skattepliktig förmån, motsvarande den besparing föraren gör jämfört med att äga bilen.

Förmånsvärdet består av 4 delar; prisbeloppsdelen, räntedelen, prisdelen och fordonskattsdelen. Skatteverket använder en schablon för att beräkna förmånsbeloppet som bland annat utgår från bilens nybilspris. Beloppet läggs sedan på bruttolönen och skatten dras från det beloppet.

Fömånsvärde bil | Sixt Leasing

Bind inte ditt kapital i onödan, leasa din nya tjänstebil hos Sixt Leasing. Vi hjälper dig spsara både tid och pengar. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig >>

räkna örmånsvärde bil | sixt leasing

Hur beräknar jag förmånsvärdet?

Om vi utgår från den vanligaste företagsbilen i Sverige, Volvo V60 B4 Diesel Plus Dark med ett nybilspris på 490 000 kr inklusive moms.

  • Bilen extra utrustas till ett värde av 34 800 kr
  • Har en uträknad fordonskatt på 10 996 kr.
  • Bilen får en prisjustering på – 22 000 kr enligt Skatteverkets tabell.

Prisbasbeloppsdelen

Som ett första steg tar vi fram prisbasbeloppsdelen, som är en fast avgiftsdel. Denna utgörs av 29% av ett prisbasbelopp (48 300 kr i detta fall).

* Summerat till 48 300 kr * 0,29 = 14 007 kr.

Räntedelen

För att ta fram räntedelen tar vi reda på bilens förmånsgrundande pris, vilket är summan av nybilspriset, eventuell prisjustering, och värdet av bilen extrautrustning. Räntedelen utgörs av det förmånsgrundande priset multiplicerat med 70% av statslåneräntan (statslåneräntan är 0,5%) plus 0,01.

Vårt exempel ger då;

469 000 – 22 000 + 34 800 = 481 800 * (0,005 * 0,70 + 0,01) = 6 504 kr.

Prisdelen

Utgörs av 13 % av förmånsgrundande pris.

481 800 * 0,13 = 62 634 kr.

Skattedelen

Består av fordonets debiterade fordonskatt som adderas direkt till förmånsvärdet.

Fordonskatten baseras på regler i Bonus-Malus, som är en avvägning av flera parametrar som bilens utsläpp och miljöbilteknik. Detta ger oss 10 996 kr.

Bilens förmånsvärde är 7 845 kronor per månad och 94 141 kronor per år under inkomståret 2022.

Beräkna förmånsvärde bil | sixt leasing

Reducering brukande i tjänst

Körs bilen 3000 mil eller mer i tjänst, ger detta rätt till 25% nedsättning av det totala förmånsvärdet. I detta fall skulle reduktionen bli 23 102 kr.  

Läs mer om förmånsvärde på Skatteverkets hemsida >>