Förmånsbil

Facebook
Twitter
LinkedIn

Förmånsbil eller tjänstebil – vad är skillnaden?

Det kan ibland vara svårt att hålla reda på alla termer. Här förklarar vi allt du behöver veta om förmånsbil.

En förmånsbil är en bil som arbetsgivaren ställer till förfogande för den anställde och som kan användas både i tjänst och privat. En tjänstebil, å andra sidan, får endast användas i tjänsten och inte för privata resor, förutom i “ringa omfattning”, dvs. högst 100 mil vid högst 10 tillfällen per år. Termerna tjänstebil och förmånsbil används ibland synonymt, men vi väljer att skilja dem för att undvika missförstånd.

En annan form av förmånsbil är en personalbil. Personalbilen ägs eller hyrs av företaget, men är kostnadsneutral för företaget eftersom den anställde betalar alla kostnader via bruttolöneavdrag och beskattas för förmånen.

Varför erbjuda en förmånsbil?

Det är en bra lösning för dig som kör mycket bil i jobbet och för arbetsgivaren som vill ge en attraktiv förmån till den anställde, inklusive tillgång till en helt ny bil som kan användas både i tjänsten och privat.

Hur fungerar en förmånsbil?

En förmånsbil räknas som en löneförmån och den anställde måste betala skatt på den. Skatten baseras på ett schablonbelopp (förmånsvärde) som bestäms av Skatteverket och läggs sedan på den anställdes lön, som arbetsgivaren betalar löneskatt på.

Räkneexempel, kostnad vid förmån

 • Lön 45 000 kr
 • Förmån 6 000 kr
 • Skatt 15 300 kr

  30% på 51 000 kr (45 000 - 6 000)

 • Nettolön 29 700 kr

  (45 000 - 15 300)

 • Arbetsgivaravgift 16 024,20 kr

  31,42% på lön plus förmån. 51 000 * 0,3142

Förmånsvärde

Skatten beror på bilmodell och utrustning och förmånsvärdet för varje bil bestäms av Skatteverket. När man räknar ut skatten den anställde måste betala, tar man hänsyn till Skatteverkets uträkning av förmånsvärdet.

Nya förmånsvärden för miljöbilar

Den 1 juli 2022 sänktes beloppet för miljöanpassade bilar, vilket innebär att förmånsvärdet minskade med ett fast schabloniserat belopp baserat på bilens miljöteknik.

Schablonbelopp som dras av det förmånsgrundande nybilspriset för miljöbilar

Nedsättningsbeloppet får dock inte överstiga 50 procent av bilens nypris. Etanol-drivna och elhybrider omfattas inte av denna nedsättning. Dessa nya regler gäller alla bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen från och med 1 juli 2022.

Bruttolöneavdrag eller nettolöneavdrag

Bruttolöneavdrag innebär att den anställde minskar sin bruttolön för en förmån. När det gäller en personbil är detta den vanliga lösningen. Det innebär att den anställdes arbetsgivaravgift och skattepliktiga lön minskar. Denna minskning kan påverka den anställdes inkomst, sjuklön, pension och så vidare. Vilken påverkan avdraget har beror på lönenivån och vilket avtal den anställde har med sin arbetsgivare. Den anställde beskattas för förmånen, se exemplet nedan.

Nettolöneavdrag innebär vanligtvis att den anställdes månadslön ökar med motsvarande förmånsvärde samtidigt som den anställde betalar tillbaka motsvarande belopp till arbetsgivaren som ett nettoavdrag. Den utbetalda nettolönen och företagets kostnad inklusive arbetsgivaravgift blir samma.

För företagare som också är anställda i sitt eget företag är det fördelaktigt att göra ett nettolöneavdrag för bilförmån, så att förmånsvärdet blir 0 kronor och samtidigt höja bruttolönen med samma belopp. I slutändan blir det ingen skillnad för skatt och sociala avgifter, men löneunderlaget ökar, vilket kan vara en fördel enligt så kallade 3:12-regler.

Räkneexempel på förmån med bruttolöneavdrag:

Räkneexempel med nettolöneavdrag och upphöjd bruttolön:

 • Lön 51 000 kr

  (45 000 + 6 000)

 • Skatt 15 300 kr

  30% på 51 000 kr (51 000 * 0,3)

 • Nettolön 29 700 kr

  45 000 + 6 000 - 15 300 - nettolöneavdrag 6 000

 • Arbetsgivaravgift 16 024,20 kr

  31,42% på 51 000

Om du tycker att det ovan är komplicerat, var lugn

Vi hjälper dig att hitta rätt och gör en analys och kalkyl enligt dina och ditt företags förutsättningar! Kontakta oss redan idag så