Sixt Leasing | billeasing på nätet

Din leasing guide

Ett utbrett intresse för elbilar och laddhybrider även på en svagare marknad.

BMW i4 eDrive | Sixt leasing - Show the way

Trenden med minskad fordonsförsäljning fortsätter enligt senaste rapport från Mobility Sweden. I juli registrerades 17 834 nya bilar, vilket är cirka 6 procent fler jämfört med samma månad förra året. Föregående månad, såg vi en tydlig avmattning då registreringarna avstannade efter en dramatisk ökning i juni på grund av nya skatteregler. Under de första sju månaderna i år har 162 016 bilar registrerats, vilket är 15 % mindre än samma period förra året.

De nuvarande marknadsförhållandena fortsätter att påverka branschen, där den totala efterfrågan i konsumentsegmentet fortfarande är högre än utbudet av fordon. De pågående störningarna i de globala leveranskedjorna fortsätter att slå hårt mot fordonsindustrin. Mobility Sweden bedömer att nedgången jämfört med föregående år främst kan hänföras till ett begränsat utbud, även om vi har sett en viss dämpning i efterfrågan på grund av de allmänna ekonomiska förhållandena.

Audi Q4 e-tron | Sixt leasing

Var fjärde personbil var en elbil och var fjärde en laddhybrid

Trots att trenden fortsätter att avta, registrerades i juli 17 834 nya bilar i Sverige. Det är en ökning med cirka 6 % jämfört med förra året. Spiralen drogs av en rejäl ökning i juni efter ändrade skatteregler. Hittills i år har 162 016 bilar registrerats, vilket är cirka 15 % färre än förra året. Elbilar utgör cirka 27 % av årets registreringar och har ökat med nästan 96 % under årets första sju månader.

Andelen registrerade laddhybrider ligger på 24,0 % och antalet har minskat med cirka 16 %, jämfört med samma period förra året. Antalet laddhybrider ökade med 12 % under månaden då många kunder ville ha sina bilar innan bonusen sänktes den 12 juli.

Nedgång för lätta lastbilar med en procent i juli och stark ökning av elbilar 

Endast 1 533 nya lätta lastbilar registrerades i juli, vilket är en minskning med 1 % jämfört med samma månad förra året. Hittills har 18 184 nya lätta lastbilar registrerats, en minskning med 21 % jämfört med samma period förra året.
Den höga malusen (Bonus malus), för lättare fordon har fått många kunder att behålla sina bilar upp till 60 månader istället för de normala 36 månaderna, vilket delvis förklarar årets nedgång.

Positivt är den fortsatt höga andelen elektriska lätta lastbilar i juli, som stod för cirka 15 procent, 231 fordon. Hittills i år är antalet elektriska lätta lastbilar 2 178 jämfört med 1 208 förra året.

Nedgång för tunga lastbilar och ökade bussregistreringar 

Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick i juli till 227 fordon, vilket är en minskning med cirka 22 procent. Hittills i år har 2 849 nya tunga lastbilar registrerats, vilket är cirka 11 procent färre än samma period förra året.

 

Nyregistreringarna av bussar ökade kraftigt igen i juli, en ökning med cirka 67 procent jämfört med samma månad förra året och 30 bussar registrerades. Ökningen kan härledas till offentliga upphandlingar samt att resandet nu ökar i takt med att pandemin minskar.

SIXT leasing är leverantören av leasingtjänster och den bästa finansieringslösningen, med fantastiska leasingalternativ och betalningsplaner.

mest lästa artiklar

Prisbasbelopp 2022

Prisbasbelopp 2022 Basbelopp 2022 Basbelopp också känd som Prisbasbelopp är den summa som används för att beräkna och sätta nivå för jobbskatteavdrag, pension och offentliga

Läs mer »

Klimatbonusen upphör

Klimatbonus upphör. Klimatbonusen upphör den 8 november 2022 Enligt ett nytt pressmeddelande från Miljödepartementet som publicerades den 7 november kommer miljöbonusen för klimatbonusbilar att upphöra

Läs mer »
Sixt Leasing | Börja din leasing resa