Förändringar i Bonus Malus systemet

Från den 1 juni sker en skärpning av miljöstyrningen vilket betyder att bensin- och dieselbilar får högre fordonsskatt. Ändringen gäller för bilar som registreras första gången fr.o.m. den 1 juni 2022 och precis som tidigare gäller den högre fordonsskatten under 36 månader.
Som exempel kommer skatten för en av Sveriges vanligaste tjänstebilar, Volvo V90 B4 Diesel Plus, att höjas från 9 412 till 11 142 kronor per år.

Förutom att kostnaden för företaget ökar innebär ändringen även att du som tjänstebilsförare får ett höjt förmånsvärde, eftersom fordonsskatten är en av parametrarna vid beräkning av en bils förmånsvärde.

Vill du veta mer om hur du och ditt företag påverkas och få en god rådgivning kring era bilar ska du inte tveka att kontakta oss på Sixt Leasing. Vi är märkesoberoende och hjälper till att hitta rätt lösningar till just ditt företag.

Så fungerar Bonus Malus

Syftet med Bonus Malus systemet är att öka andelen miljöanpassade fordon samt bidra till målet om en fossilfri fordonsflotta. Bonus Malus systemet går ut på att miljövänliga fordon med lågt utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med högt utsläpp ska belastas med en högre skatt.
Idén med Bonus Malus systemet är att minska transportsektorns beroende av fossila bränslen samt dess miljöpåverkan.

Bonus Malus systemet innebär att nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar med relativt låga utsläpp av koldioxid har möjlighet att premieras med en bonus på 10 000 upp till 70 000 kronor (Bonus), och om de har relativt höga utsläpp av koldioxid innebär det en högre fordonskatt de tre första åren (Malus).

Läs mer om Bonus Malus systemet på Transportstyrelsen

Upptäck våra bilar >>