Billigare att köra elbil jämfört med bensin eller diesel, oavsett var man bor

BIL Sweden har haft i uppdrag att analysera kostnaden för att köra en elbil jämfört med en bensin- eller dieselbil. Med ett tydligt resultat visar det sig att en elbil är billigare i driftkostnad, oberoende av boendeort och boendeform i Sverige.

Elbil billigast i drift

Trots den höga kostnaden för el är det billigare att köra elbil än bensin- eller dieselbil, där snittkostnaden per mil var högst för bensinbilar, följt av dieselbilar. Kostnaden för elbilar varierar dock mer beroende på om hemladdning finns och var i landet du bor.
At ladda bilen hemma i norra Sverige, dvs. elområde 1, ger lägst milkostnad.

Det som gör störst skillnad i elbilsladdningskostnader är både var du bor och vilken del av landet du befinner dig i. Det vill säga om du bor i en villa med egen laddare, eller i en lägenhet med endast tillgång till allmän laddning. Enligt BIL Sweden är kostnaden för laddning fyra kronor dyrare för den som bara har tillgång till allmän laddning jämfört med att ha egen laddare i norra Sverige, och cirka tre kronor dyrare jämfört med att ha egen laddare i södra Sverige.

Drivmedelskostnad

Enligt beräkningar gjorda av BIL Sweden har elbilar en betydligt lägre årlig drivmedelskostnad. Skillnaden uppgick till flera tusen kronor per år, där den största skillnaden är mellan bensinbilar och elbilar med hemladdning i norra Sverige, cirka 10 000 kronor för en körsträcka på 1 100 mil per år. Om det bara finns offentlig laddning är skillnaden för ett elbilshushåll drygt 6 000 kronor.

Högst drivmedelskostnad hade bensinbilar på 12,40 kronor, följt av dieselbilar på 9,20 kronor medan elbilen ligger på 7 kronor för dem utan hemladdning. Elbilar med hemladdning ligger på 4,30 kronor i södra Sverige och 3,20 kronor i norra Sverige.

Sverige är indelat i fyra elområden, vilket gör att kostnaden för att ladda en bil varierar mycket beroende på var i landet du befinner dig. Detta har förvärrats av vinterns rekordhöga elpriser. Elpriserna i december var dubbelt så höga i södra Sverige som i norra Sverige.

Detta visar tydligt att kostnaden för att ladda en elbil är betydligt lägre för bilägare med tillgång till egen laddbox, till skillnad från personer som bara har tillgång till allmän laddning. Beräkningar från BIL Sweden visar att det i genomsnitt var cirka 3 000 kr dyrare att bara ha tillgång till offentlig laddning i södra Sverige jämfört med tillgång till egen laddbox och 4 200 kr dyrare i norra Sverige 2021.

Takeaways

  • Elfordon har lägre drivmedelskostnader per mil jämfört med diesel- eller bensinfordon, oavsett var i Sverige du vistas eller bor.
  • Skillnaden beror på tillgången till en privat laddningspunkt eller endast offentlig laddning.
  • Var du bor i landet har stor påverkan. Län i norr är billigast att bo i, län i söder är dyrast.

 

**Ovan beräkningar är gjorda med data från 2019 och kan idag innebära en betydligt större skillnad pga. rekordhöga bränslekostnader för bensin- och dieselbilar.

Share:

Facebook
LinkedIn
On Key

Related Posts

Laddhybrid företagsleasing

Leasa BMW | Företagsleasing

Facebook LinkedIn BMW leasing med Personlig Service Vi vet att leasing kan vara jobbigt, speciellt när det kommer till kontrakt och administration. Det är därför

Prisbasbelopp 2022 | Företagsleasing online

Prisbasbelopp 2022

Prisbasbelopp 2022 Basbelopp 2022 Basbelopp också känd som Prisbasbelopp är den summa som används för att beräkna och sätta nivå för jobbskatteavdrag, pension och offentliga

Prisbasbelopp 2022 | Företagsleasing online

Klimatbonusen upphör

Klimatbonus upphör. Klimatbonusen upphör den 8 november 2022 Enligt ett nytt pressmeddelande från Miljödepartementet som publicerades den 7 november kommer miljöbonusen för klimatbonusbilar att upphöra

Elbil leasing för företag - sixt leasing

Elbilens framfart i Sverige

Elbilens framfart trots oro Trots stor oro i omvärlden fortsätter elbilens framfart i Sverige Mobility Sweden har släppt sin rapport för oktober och enligt den

GLC 300e 4MATIC

Mercedes Benz GLC 300e 4MATIC GLC 300 e – Dynamik och effektivitet i klass-ledande teknik som samtidigt behåller fokus på förfining. GLC 300 e med