Billigare att köra elbil jämfört med bensin eller diesel, oavsett var man bor

Billigare att köra elbil jämfört med bensin eller diesel, oavsett var man bor BIL Sweden har haft i uppdrag att analysera kostnaden för att köra en elbil jämfört med en bensin- eller dieselbil. Med ett tydligt resultat visar det sig att en elbil är billigare i driftkostnad, oberoende av boendeort och boendeform i Sverige. Elbil […]

Ändrade regler för klimatbonusen

Ytterligare förändrade regler för klimatbonusen Miljödepartementet meddelar om ändringar för klimatbonusen som träder i kraft den 8 juli 2022 med ytterligare ändringar som införs 1 januari 2023. Ändringarna som ska träda i kraft den 8 juli 2022 innebär att: bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 60 gram CO2/km […]

Förmånsvärde bil

Fredag, Jun 03, 2022 Bilförmånsberäkning – så räknar du Facebook Instagram Linkedin Förmånsvärde bil Med alla nya regler som träder i kraft gällande förmånsvärde på bilar kan det vara svårt att veta vad som egentligen gäller. Här sammanfattar vi kort hur du kan beräkna ditt förmånsvärde just nu. Använder du företagsbilen i privat bruk räknas detta som […]

Nu öppnar Tesla snabbladdare för andra bilar

Tesla snabbladdare

Tesla öppnar supercharger snabbladdare i Sverige för andra bilmärken. Pilotprojektet som först annonserades av Tesla i november förra året kommer nu att innefatta Sverige, men även Spanien, Storbritannien, Belgien och Österrike. Det finns idag 542 Superchargers fördelade på 42 stationer runtom i Sverige, och Tesla har över 30 000 snabbladdare världen över. Tesla kommer att […]

Vad händer med förmånsvärdet 2022?

Riksdagen har den 11 maj beslutat om en ny metod gällande beräkning av förmånsvärde för miljöanpassade bilar. Beslutet innebär att nedsättningen sker med ett fast schablonbelopp som ska utgå från bilens miljöteknik. Det nuvarande systemet för beräkning använder en så kallad motsvarande bil som kompensation för ev. dyrare miljöteknik i bilen. Förändringen träder i kraft den […]

Förändringar i Bonus Malus systemet

Leasing bil, företagsleasing och operationell leasing

Förändringar i Bonus Malus systemet Från den 1 juni sker en skärpning av miljöstyrningen vilket betyder att bensin- och dieselbilar får högre fordonsskatt. Ändringen gäller för bilar som registreras första gången fr.o.m. den 1 juni 2022 och precis som tidigare gäller den högre fordonsskatten under 36 månader.Som exempel kommer skatten för en av Sveriges vanligaste […]