Ytterligare förändrade regler för klimatbonusen

Miljödepartementet meddelar om ändringar för klimatbonusen som träder i kraft den 8 juli 2022 med ytterligare ändringar som införs 1 januari 2023.

Klimat Bonus | Sixt Leasing

Ändringarna som ska träda i kraft den 8 juli 2022 innebär att:

  • bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks
  • gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 60 gram CO2/km till 50 gram CO2/km
  • det införs ett pristak som innebär att klimatbonusbilar som har ett nypris som överstiger 700 000 kronor inte kan kvalificera sig för bonus längre
  • gasbilar kan få bonus med grund i EU:s allmänna förordning om stöd av mindre betydelse
  • en begränsning av bonusbeloppen till företag på 35 procent av prisskillnaden mellan närmast jämförbara konventionella bil tas bort

Ändringarna som ska träda i kraft 1 januari 2023 innebär att:

  • bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks
  • bonusbeloppet för bilar som släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer justeras och sänks
  • gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 50 gram CO2/km till 30 gram CO2/km

Miljödepartementet menar på att Bonus-malus systemet har gett stor och positiv effekt och menar att Sverige nu leder nybilsregistreringen för elbilar inom EU. Nu vill regeringen förbättra systemet genom skärpta utsläppskrav för att få klimatbonus, ta bort hinder för företag att ta del av hela bonusen samt att ett tak som innebär att bonus inte ges för bilar med nypris över 700 000 konor.

Så här säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

”Klimatbonusen är en stor framgång och har bidragit till att försäljningen av elbilar är rekordstor i Sverige idag. Vi vill använda skattebetalarnas pengar effektivt, och därför är det naturligt att anpassa klimatbonusen genom att skärpa klimatkraven, samtidigt som utgiftsökningarna begränsas”

Vill du veta mer om hur detta kan komma att påverka dig eller ditt företag?

Kontakta en av våra kunniga agenter idag >>